Van Hove Energiebeheer

Het Energie Besparings Onderzoek (EBO) van Van Hove Energy Management (vanHEM) geeft u een gedetailleerd inzicht in uw energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen. In het onderzoek worden de door Agentschap NL (SenterNovem) gestelde meetwaarden als instrument gebruikt. Ook als u niet deelneemt aan de meerjarenafspraken, biedt het EBO van VanHEM een goede start om op een gestructureerde wijze met uw energievraagstukken aan de slag te gaan en uw besparingen te monitoren.

Doelstelling van het EBO van VanHEM is het bereiken van een zo hoog mogelijke energie-efficiencyverbetering met behoud van comfort. Maatregelen kunnen betrekking hebben op proces- en ketenefficiency en de inzet van duurzame energie.

Bouwstenen vanHEM Energiebeheer

 1. Factuurcontrole; Controle en onderzoek op uw facturen levering en transport. Met gemiddelde besparingen van 20 tot 40% !! op de jaarlijkse energiekosten gas en elektriciteit
  Regelmatig is er voordeel te behalen op o.a.: controle van de juiste grondslagen van de netbeheertarieven, verlaging van de contractcapaciteit, controle van juiste, aansluitwaarde op gas en/of elektriciteit. Voor voorbeelden zie onze webpagina: referenties

 2. Energie-inkoop begeleiding; VanHEM stelt zich op als intermediair met objectief advies, begeleiding en beheersing voor al uw (inkoop) energiezaken met als doelstelling: verlagen van uw energierekening. Het optimaliseren van uw energie(kosten) is ons doel. Met maatvoering op klein- en grootverbruik biedt VanHEM met de best passende strategie, de scherpste tarieven op elektra en gas.
 3. Energiebesparingsonderzoek; VanHEM maakt rapport op met alle relevante en haalbare verbeteropties. Hierin staan de kosten en baten per energiebesparende maatregel helder beschreven. Op deze manier bezit u een uitvoeringsgericht advies dat aansluit bij de voorschriften uit de Wet Milieubeheer en voldoet aan de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). De gemiddelde besparing die wij met ons Energiebesparingsonderzoek realiseren varieert tussen de 20 en 40% op de jaarlijkse energiekosten.Energiescan; welke bestaat uit onderzoek op elektrisch, verwarmingsdeel en gebouwschil.
 4. Monitoring; Op basis van de laatste techniek leveren wij middels ons webbased platform realtime informatie mbt uw energieverbruik gas en elektriciteit waarin u zowel kosten als verbruik, als ook de prestaties van al uw locaties ten opzichte van elkaar of landelijke benchmark in één helder overzicht wordt weergegeven. Ten behoeve van implementatie van ons Energie Monitoring Systeem, onderzoeken wij de status van uw gas- en elektriciteitsmeters en de gerelateerde meetdiensten (netbeheerder). Dit doen wij kosteloos.
 5. Onderzoek water- en afvalstromen; Inzicht in het behalen van een financieel en milieuvoordeel (reductie CO2-uitstoot) door onderzoek op onderwerpen
  Transport, Papier/karton, Glas, Water en(Rest)Afval. De gemiddelde besparing die wij met ons onderzoek realiseren varieert tussen de 20 en 60% op
  de jaarlijkse kosten voor water- en afvalstromen. Voor meer info zie: Water en afvalstromen

ruler_top

ruler_bottom