Energiemonitoring;

Optimaal energiebeheer door inzicht, actie en bewaking

Wat is energiemonitoring

Hieronder verstaan wij het inzichtelijk maken en op regelmatige basis volgen van de energiestromen in uw gebouw(en). Door analyse van de energiedata wordt het mogelijk om onnodig verbruik op te sporen en mogelijkheden voor energiebesparing te definiëren. Zo realiseren wij voor u een optimaal energiebeheer.

Door het energieverbruik te koppelen aan uw inkoopkosten, kan inzicht verkregen worden in de kosten en baten en worden de effecten van getroffen energiebesparende maatregelen direct zichtbaar.

De voordelen van ons monitoringsprogramma;

  • Eenvoudig te lezen periodieke rapportage per maand, kwartaal of jaar, voorzien van conclusies;

  • inzicht in uw actuele en historische verbruik;

  • Inzicht in uw CO2-uitstoot;

  • Inzicht in het energielabel van uw gebouw

  • Inzicht in de piekbelasting, met alarmfunctie bij overschrijding;

  • Inzicht in verbruik en teruglevering door zonnepanelen;

  • Werkelijke energieverbruik doorbelasten aan derden;

  • Vergelijk op basis van verbruik (benchmark) per m2 BVO, FTE, produktie-eenheden, leerlingen, graaddagen

Wij bieden u ons online programma met inzicht in o.a. vergelijk van het energieverbruik van uw eigen gebouw(en) met branchegenoten (benchmarking), en adviseren u in de voor uw organisatie interessante besparingsmogelijkheden en werken dit voor u uit.