Disclaimer

We Are A Group Of Skilled Programmers

Dit is de website van Van Hove Energy Management, gevestigd te Alkmaar. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Van Hove Energy Management accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Van Hove Energy Management is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Van Hove Energy Management, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van Van Hove Energy Management die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en Van Hove Energy Management is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Van Hove Energy Management dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hove Energy Management dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.