Over ons

Informatieplicht

Voldoet uw bedrijf aan de informatieplicht volgens de regelgeving van de overheid?

Voor wie?

Recente regelgeving van de overheid verplicht bedrijven met een jaarlijks verbruik > 50.000 kWh en/of > 25.000 m3 gas per gebouw, om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor deze organisaties geldt de informatieplicht.

In het activiteitenbesluit staat dat deze bedrijven die vallen onder artikel 2.15, alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat als maatregel op deze lijst. Online energiemonitoring vormt hier de basis van.

Energiebesparingsonderzoek op basis van de Informatieplicht

Als onafhankelijke adviesbureau adviseren wij u met toegepast onderzoek hoe tot verlaging van energiekosten en -consumptie te komen. Wij adviseren u naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem waarin wij alle facetten van systeemintegratie hun onderlinge samenhang in ons plan van aanpak aan u benoemen.

De inhoud van ons plan van aanpak:

  • Inventarisatie; verzamelen van gegevens aan uw gebouw, energiekosten, elektrische en gasinstallatie

  • Nulmeting; aan de hand van de verzamelde gegevens ontvangt u na de nulmeting onze rapportage met plan van aanpak
  • Kostenanalyse; globale kosten-batenanalyse met ROI

  • Bestek/aanbesteding; schrijven van bestek met advies over aanbesteding/uitvraag
  • Toezicht houden op verbruik; tijdens en na uitvoering van de besparingsmaatregel