Belastingplannen 2020

Belastingplannen 2020

december 19, 2019

Op Prinsjesdag heeft de regering de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd. Onlangs zijn deze plannen goedgekeurd in de Tweede Kamer.

De CDA en VVD fracties in de Eerste Kamer hebben recentelijk schriftelijke vragen gesteld over de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoorden vragen de regering nogmaals te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging als gevolg van de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie, papier en chemie te verminderen en deze over een bredere groep bedrijven die ODE betalen te verdelen. Niettemin informeren wij u nu over de plannen zoals goedgekeurd door de Tweede Kamer, zodat u er rekening mee kan houden in uw budgetten voor volgend jaar. De impact kan namelijk groot zijn.

In grote lijn zijn er twee veranderingen. Ten eerste wil de regering het gebruik van gas ontmoedigen en laat daarom de 1e schijf van de Energiebelasting (EB) op gas fors stijgen. Dit raakt iedereen die gas verbruikt. Ten tweede verandert de regering de verdeling van het totaal te innen bedrag aan Opslag Duurzame Energie (ODE)) tussen consumenten en bedrijven van 50/50 naar 33/67. Dit heeft een groot effect op vooral hoge volumes van gas én van elektriciteit.

Overigens wordt de ODE vanaf 2020 “Opslag duurzame energie- en klimaattransitie”.

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot gas:

  • Het EB tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m3 stijgt met bijna €0,04/m3 in 2020. Vervolgens zal dit EB tarief in de periode 2021 – 2026 jaarlijks met €0,01/m3 stijgen.
  • Het ODE tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000 m3 stijgt met €0,025/m3 en voor een jaarverbruik van meer dan 1 miljoen m3 ruim €0,015/m3.

Let op: voor tuinders zijn de percentuele verhogingen hetzelfde, maar de absolute bedragen anders.

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot elektriciteit:

  • Alle EB tarieven dalen minimaal. Dit komt omdat een tijdelijke verhoging uit voorgaande jaren weer wordt teruggedraaid. Maar het is zo minimaal dat het weinig effect op uw rekening zal hebben.
  • De ODE tarieven voor de eerste drie schijven tot 10 GWh stijgen elk circa €0,01/kWh.
  • De vermindering energiebelasting (“heffingskorting”) voor aansluitingen met een verblijfsfunctie stijgt van €257,- naar €436,-

Leave A Comment

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.