Motie behoud salderingsregeling aangenomen

Motie behoud salderingsregeling aangenomen

december 21, 2016

De motie die door Tweede Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is ingediend voor het behoud van de salderingsregeling tot ten minste 2023, is aangenomen. Vos en Van Tongeren willen de burgers gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid bieden.

De motie werd ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken op 9 december. Onder andere VVD, PvdA, SP, CDA GroenLinks en D66 stemden voor. De PVV stemde logischerwijs tegen omdat de partij tegen subsidies voor energie is.  Op dit moment is het nog niet duidelijk of de salderingsregeling behouden wordt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken is in oktober begonnen met de evaluatie en zegt dat het evaluatierapport nog voor het kerstreces bij de Tweede Kamer ligt. ‘Op basis van de uitkomsten van de evaluatie bekijkt het kabinet de regeling in de bredere context van de stimulering van zonne-energie en de gewenste groei van decentrale hernieuwbare energieproductie, om daarmee tot een integrale afweging te komen. Nadat dit in beeld is gebracht, zal het kabinet besluiten over de vormgeving van het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare energie na 2020. Het streven is om de Tweede Kamer hierover in de eerste helft van 2017 te informeren.’ Minister Kamp raadde om tijdens het overleg van 9 december de motie af omdat hij de resultaten van de evaluatie wilde afwachten.

Kosten salderingsregeling

Eerder heeft minister Kamp op verzoek van Van Tongeren ook al inzicht gegeven in de kosten van de salderingsregeling.  ‘Ik kan een schatting geven van de gederfde inkomsten aan energiebelasting en opslag duurzame energie ten gevolge van de salderingsregeling in 2015’, stelt Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De gederfde inkomsten aan energiebelasting worden geraamd op 77 miljoen euro. Dit bedrag wijkt af van de eerdere schatting van 58 miljoen euro die is opgenomen in de Miljoenennota. Op basis van de data van Certiq over grootschalige zon-pv systemen, wordt duidelijk dat een groter deel van de totaal opgewekte stroom onder de salderingsregeling valt dan eerder was aangenomen. De gederfde inkomsten in de opslag duurzame energie (ODE) worden geraamd op 3 miljoen euro.’

Verder zegt Kamp in de brief aan de Tweede Kamer: ‘In de evaluatie van de salderingsregeling die dit jaar wordt afgerond en naar Uw Kamer zal worden gestuurd zal worden ingegaan op de kosteneffectiviteit van de salderingsregeling. De postcoderoosregeling wordt in 2017 geëvalueerd. Ook in deze evaluatie zal worden ingegaan op de kosteneffectiviteit.’

(Bronnen: Tweede Kamer en www.energieoverheid.nl)

Mocht u naar aanleiding van dit item vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Van Hove Energy Management via info@vanhem.nl of telefonisch via 072-5713190 

Leave A Comment

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.