Het belang van het beheersen van uw energiekosten

Het belang van het beheersen van uw energiekosten

februari 24, 2013

Energie is de hoeksteen van de evolutie van de mensheid en we zijn zeer afhankelijk van betaalbare brandstoffen. De huidige, hoge energieprijzen hebben wereldwijde gevolgen en elke dag wordt er wel besproken of het gebrek aan bronnen zou kunnen resulteren in een energiecrisis zoals in de jaren ’70. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN, be├»nvloeden energieprijzen elk aspect van ons dagelijks leven en worden ze tevens gezien als een beslissende factor voor de hoge voedselprijzen.

Voorbeelden:

Consumenten
In het Verenigd Koninkrijk leeft 10% van alle huishoudens tegenwoordig in brandstofarmoede, wat betekent dat ze meer dan 10% van hun inkomsten besteden aan energiekosten.

Ontwikkelingslanden
De VN schat dat het aantal zeer arme mensen in ontwikkelingslanden van 1 miljard naar 2 miljard zal stijgen doordat hun koopkracht door de hoge voedsel- en energieprijzen met de helft is verminderd.

Bedrijfsleven
De energieprijzen zijn van grote invloed op de inkomsten van bedrijven over de hele wereld doordat een groeiend aantal consumenten meer geld besteedt aan energie dan aan voedsel, kleding en consumentenproducten. Tegelijkertijd stijgen de kosten van bedrijven voor het energiegebruik voor productie, brandstof voor voertuigen, enz.

Van Hove Energy Management kan u vanuit expertise helpen tot een plan te komen om uw kosten te controleren, reduceren en te beheersen.

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.