Waarom eigenlijk energie besparen?

Waarom eigenlijk energie besparen?

februari 24, 2013

Energieprijzen hebben zich de laatste paar jaar vermenigvuldigd, terwijl de energiebehoefte voortdurend blijft groeien. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) blijft het wereldwijde energieverbruik gemiddeld met 2% per jaar groeien, mits er wordt ingegrepen.

 

Eén van de redenen voor de stijgende olieprijzen is de snelle afname van de fossiele brandstofreserves. Volgens de Association for the Study of Peak Oil (ASPO) verbruiken we vele malen meer conventionele olie dan we ontdekken. Dit heeft van het veiligstellen van onze energievoorziening een politiek probleem gemaakt omdat slechts een klein aantal landen, waarvan sommige in politiek instabiele gebieden liggen, tegenwoordig het grootste deel van de energiereserves beheren.

Genoeg olie?
80% van de olieproducerende landen krijgt te maken, of heeft al te maken, met een afnemende olieproductie. We gebruiken vele malen meer conventionele olie dan er ontdekt (zie foto)  wordt – wat de voorraad en de prijzen onder nog sterkere druk zet.

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.