Saldering na 2017 hoogst onzeker (update)

Saldering na 2017 hoogst onzeker (update)

januari 23, 2014

door Wessel Simons op 12 november 2013

in Regelgeving

De huidige salderingsregeling, het wegstrepen van eigen energieverbruik met eigen opgewekte energie, wordt na 2017 onzeker. Dit zei minister Kamp van Economische Zaken tijdens het Wetomgevingsoverleg Energie, waarbij de commissies energie van alle politieke partijen met Kamp in discussie gaan. Kamp gaf aan ‘dat het kabinet bekijkt wat er over vier jaar moet gebeuren met saldering achter de meter’. Na 2017 zou er sprake gaan zijn van een ‘overgangsregeling’. Het is een nieuw teken dat de Rijksoverheid met de huidige salderingsregelingvoor de langere termijn in haar maag zit. Dat er aan de regeling gemorreld zou gaan worden, is een vrees die door vele betrokkenen (ondernemers in de duurzame energiebranche, opinieleiders en politici) al werd uitgesproken.

Update 13 november

Kamp zegt in het conceptverslag (zie download hieronder) van het Wetgevingsoverleg energie (pagina 49) over saldering: “Het kabinet wil lokale energie steunen. Wij doen dat op dit moment achter de meter. De stimulans die we daarvoor geven is €0,23 per kWh. Het is onhoudbaar om op langere termijn met deze enorme stimulans door te gaan. Het was noodzakelijk om een systeem te maken dat in de toekomst houdbaar is en waarbij niet alleen achter de meter wordt gekeken, maar ook vóór de meter. Dat systeem hebben we nu opgezet en in detail uitgewerkt voor de Kamer. Het is een onderdeel geworden van het energieakkoord. (…) Daarnaast hebben we nog de bestaande regeling voor het salderen achter de meter. Deze regeling zullen we voorlopig in stand houden. We zullen pas over vier jaar bekijken wat ermee gaat gebeuren. Als we vervolgens een andere regeling invoeren, wat goed denkbaar is, zullen we voor die nieuwe regeling een goede overgangsperiode invoeren. Hoe lang die periode wordt, zullen we op dat moment bekijken op grond van de omstandigheden die dan gelden. Ik kan die omstandigheden nu niet overzien, maar ik ben van mening dat een overgangsperiode van vier jaar, nadat we eerst vier jaar de zaak ongewijzigd hebben gelaten, redelijk is. Het kan echter ook goed zijn dat de periode iets langer wordt, zoals in een ander overleg met de Kamer aan de orde is geweest. Ik stel voor dat we het op dat moment gaan bekijken en er nu niet op vooruitlopen. Voor degenen die nu gebruikmaken van salderen achter de meter is het mooi om te weten dat wij van plan zijn om de regeling de komende vier jaar in stand te houden, ondanks het feit dat het mogelijk is om het van jaar tot jaar bij het belastingplan te veranderen. Het biedt dus zekerheid”.

Saldering

Saldering, opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, betekent dat de energie die een kleinverbruiker teruglevert aan het net kan wegstrepen met zijn energieverbruik bij een energieleverancier. De salderingsregeling geldt alleen voor kleinverbruikers die een 3 x 80 Ampere aansluiting hebben. Voordeel is dat de kleinverbruiker dezelfde prijs ontvangt (inclusief btw, energiebelasting en transportkosten) voor de energie die hij teruglevert. In het geval van zonnepanelen wordt relatief veel energie overdag opgewekt, terwijl ‘s ochtends en ‘s avonds er een piek in het verbruik is. Naar alle waarschijnlijkheid geldt er vanaf 1 januari 2014 een onbeperkte saldering van hernieuwbare elektriciteit.

Inkomstenderving

De regeling heeft gevolgen voor de Rijksoverheid. In deze studie vanPlanbureau voor de Leefomgeving (PDF) wordt de jaarlijkse derving (van energiebelasting en btw) geschat op 86 miljoen euro in 2012. Hierbij wordt uitgegaan van het energiebelastingtarief uit 2012 van 0,138 euro per kWh inclusief 21 procent btw.
De energiebelasting van 2013 is 0,141 euro per kWh inclusief btw. Dat is een toename van 2,1 procent ten opzichte van 2012. De derving zou dan uitkomen op 87,8 miljoen voor 2013.
Uitgaande van een verdere groei van zonne-energie in Nederland, bijvoorbeeld 4 gigawattpiek in 2020, zou de derving in 2020 rond de 270 miljoen euro liggen.

Energieakkoord

Wat zegt het Energieakkoord over saldering? Het woord ‘saldering’ of ‘salderen’ komt niet in het akkoord voor. Wel staan er enkele nieuwe afspraken in over lokale energie-opwekking. Per 1 januari 2014 komt er eenbelastingkorting van 0,075 euro /kWh exclusief btw op de energiebelasting van 2014. De elektriciteit moet dan wel in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE )worden opgewekt. Ook moet de installatie zich in de zogenaamde ‘postcoderoos’ bevinden, een begrensd gebied van 1 postcode en alle daarom liggende postcodegebieden die samen een ‘roos’ vormen.

Zonne-energiebranche

De salderingsregeling is gunstig voor lokale opwekking van energie. De businesscase voor zonnepanelen is er in grote mate afhankelijk van, te meer omdat het tijdstip van opwek niet bepalend is. Eerder fulmineerde onze columnist Peter Desmet dat wat ‘de overheid ooit neemt, niet graag meer afgeeft’. Lees hier zijn column ‘U wilt goedkope zonnestroom. De EU en EZ willen dat niet’. Ook de ondernemers Peter Meijers (directeur PV-groothandel IBC Solar) en Igor Kluin (o.a. Qurrent) kraakten het beleid van Economische Zaken. Lees ook deze blog van opinieleider en energiespecialist van het CDA Henri Bontenbal waarin het ingaat op debeleidsdoelen van de ‘energiebelasting’. Hij komt ook met een rekensom: stel dat het energieverbruik tot 2023 met 30 procent daalt. Dan zou de Staatskas met 1,5 miljard minder gespekt worden.

Saldering = Banengroei

Lokale, Amerikaanse overheden benaderen het thema ‘saldering’ heel anders. Ze zien in de regel vooral als een mogelijkheid om de regionale economie aan te wakkeren en duizenden banen te creëren. Een energietransitie waarbij het mes snijdt aan vele kanten. Huishoudens hebben een lagere energierekening en de duurzame energiebranche floreert. Hoewel de zon aan de Amerikaanse westkust velle feller schijnt, de wetgeving en regionale economie wezenlijk anders in elkaar steekt dan de schaal van Nederland, heeft saldering een positief effect op de economie. Zie hieronder een staatje met enkele cijfers.

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.