Onbeperkt salderen per 1 januari 2014

Onbeperkt salderen per 1 januari 2014

januari 23, 2014

door Wessel Simons op 19 november 2013

in BeleidWet – en regelgeving

Onbeperkt salderen achter de meter gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2014 in. Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken aan Energieoverheid. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 10 december.

Onbeperkt salderen

In het voorstel wordt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtenet op een aantal punten gewijzigd. Aanleiding is het Energierapport 2011, waar een aantal knelpunten in worden genoemd.
De huidige regel is dat salderen, het wegstrepen van het eigen elektriciteitsverbruik met de eigen energieopwekking, beperkt wordt tot 5000 kWh per kleinverbruikersaansluiting (3×80 Ampère). Per 1 januari 2014 wordt deze verruimd naar ‘onbeperkt’. Energiebedrijven hebben de vrijheid van de regel af te wijken en boden al eerder onbeperkte saldering aan. Zo is het bij Greenchoice al vanaf mei 2011 mogelijk.

Grote zonnestroominstallatie

Voor wie heeft het impact? De vuistregel is dat een zonnestroom-installatie van 4000 wattpiek (16 zonnepanelen van 250 Wp) ongeveer 3500 kWh opwekken per jaar. Omgerekend moet een kleinverbruiker minstens 5700 Wp (22 tot 23 zonnepanelen) op zijn dak hebben liggen om tot een productie van minstens 5000 kWh te komen. Uiteraard zijn deze berekeningen afhankelijk van de lokale omstandigheden.

VvE’s

En Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) dan? Voor gestapelde bouw geldt dat ze een hogere aansluitwaarde hebben dan 3 x 80 Ampère. Ze vallen daarmee niet onder de categorie kleinverbruikers, en kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. Wel kunnen zij gebruik gaan maken van het verlaagde energiebelastingtarief voor lokale duurzame energie. Deelnemers moeten dan wel in dezelfde ‘postcoderoos’ wonen. Het lagere belastingtarief gaat ook per 1 januari 2014 in.

Rectificatie

Energieoverheid heeft in eerdere berichtgeving (o.a. bericht 18 april 2013) gemeld dat onbeperkt salderen per 1 juli 2013 zou ingaan. De bron hiervoor was een interview met het ministerie van Economische Zaken. Aan de woordvoering is destijds de volgende vraag gesteld. De weblink naar onzeeerdere berichtgeving in januari 2013 is daarbij ook gecommuniceerd.

In de markt gaat het gerucht dat er per 1 juli 2013 onbeperkt gesaldeerd mag worden? Dit is gebaseerd op het wetsvoorstel van eind december 2012. Hoe moeten we dit wetsvoorstelinterpreteren? 
“Ja, dit klopt. In de Wet belastingen op milieugrondslag waar de energiebelasting deel van uitmaakt, was onbeperkt salderen voor kleinverbruikers al mogelijk voor zover de productie van zelfopgewekte elektriciteit het verbruik van elektriciteit niet overstijgt. In het wetsvoorstel dat onder andere ziet op wetswijzigingen in de Elektriciteitswet is het voorstel om deze salderingsgrens voor duurzame elektriciteit nu ook te laten vervallen”.

Uit dit antwoord is onjuist geïnterpreteerd dat de wetswijziging per 1 juli 2013 ingaat. Alle berichtgeving op Energieoverheid wordt geupdate met de correcte ingangsdatum.

 

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.