Thermografisch onderzoek laat precies zien waar in gebouwen verbeteringen nodig zijn om de energieprestaties te maximaliseren. Via infrarood-foto’s ziet u in een oogopslag waar onnodig energie verloren gaat. Ook verborgen lekkages komen in beeld en lossen we voor u op.

 

Energiebesparing door middel van thermografisch onderzoek
Een van de expertises van Van Hove Energy management is het uitvoeren van thermografische inspecties waarbij gebruik gemaakt wordt van infrarood-/warmtebeeld technologie. Met behulp van deze beelden zijn wij in staat isolatieproblemen en hotspots in de bouwkundige constructie van een gebouw zichtbaar te maken. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een gedetailleerd rapport opgesteld van de bevindingen, gecombineerd met bijbehorende warmtebeeld afbeeldingen. Dit geeft al het benodigde visuele en meetkundige inzicht voor een opvolgende maatregel.

Thermografie is een techniek waarbij op basis van infrarood foto’s, temperatuurverschillen in beeld worden gebracht.
Bij thermografie wordt gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera.
De camera is in staat om warmte te meten en om te zetten in beeld. Een groot voordeel van thermografie is dat onzichtbare problemen in een oogopslag duidelijk worden gemaakt. Zo is precies te zien waar in een gebouw of woning warmte verloren gaat of waar schimmelgroei kan ontstaan.

Thermografisch onderzoek als kwalitatief onderzoek
Er hoeven geen ingewikkelde berekeningen gemaakt te worden om te ontdekken waar energie bespaard kan worden. Elke gebouw is uniek en wordt ook zo beoordeeld door de warmtecamera. Na deze snelle en veilige analysemethode kunnen gericht acties ondernomen worden die energie besparen en het comfort verhogen.

 

Wat onderzoeken wij door middel van thermografisch onderzoek;

Thermische efficiëntie-analyse:
• Koelelementen en/of isolaties kunnen onvoldoende werken of slecht geplaatst zijn.
• Een elektriciteitskast kan onvoldoende ventilatie hebben.
• Warmteverliezen bij elektrische verwarming of koeling zijn ongewenst.
• Aanwezigheid van koudebruggen (plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken)
• Luchtdichtheid; Op de infrarood foto ziet men infiltratie van koude lucht te wijten aan bijvoorbeeld de slechte werking van de sluitrubbers van de deur of raam.
• Waterinfiltratie in platte daken en muren

Toepassingen bij elektrische installaties
• Controle via thermografie van installaties waarbij men snel kan nagaan of de installatie correct uitgevoerd is.
• Slechte of losse verbindingen worden heet en kunnen brand veroorzaken.
• Ondergedimensioneerde draden- en kabelsecties vertonen hogere temperaturen.
• Overbelaste circuits vallen dadelijk op.
• Te lange kabels veroorzaken door hun extra weerstand hogere temperaturen (en energie­verliezen).
• Optimale installatie van zonnepanelen.