Komende 2 jaar is er genoeg aardgas

Komende 2 jaar is er genoeg aardgas

januari 12, 2013

Den Haag – In 2012 en 2013 is voldoende aardgas gecontracteerd om in de Nederlandse vraag te voorzien. De jaren erna zijn nog aanvullende contracten nodig.

Dit blijkt uit de Monitoringsrapportage leverings- en voorzieningszekerheid elektriciteit en gas 2011. Deze is opgesteld door de landelijke netbeheerders TenneT en Gas Transport Services (GTS) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I).

Volumes

Het gasvolume dat in het lage scenario Nederland wordt ingebracht door binnenlandse productie, import en doorvoer bedraagt 112 miljard kubieke meter in 2012. Dit neemt af tot circa 22 miljard kuub over 20 jaar. Het volume dat Nederland verlaat is 60 miljard kuub in 2012 en daalt naar rond de 2 miljard kuub in 2031. Het verschil tussen beide, 52 miljard kuub in 2012 dalend naar 20 miljard in 2031, is gecontracteerd voor de Nederlandse vraag.

Tekort

In 2012 en 2013 is er iets meer volume gecontracteerd dan gevraagd. Vanaf 2014 is er een langzaam oplopend tekort aan gecontracteerd volume. Aanvullende contracten zijn nodig om een volledige dekking van de Nederlandse vraag te realiseren. GTS constateert dat de energiebedrijven en andere partijen kennelijk meer vertrouwen krijgen in de mogelijkheden om op de gasbeurzen aanvullende gasvolumes te kunnen betrekken. Daarom kiezen ze het moment waarop zij volume contracteren later. “Mogelijk draag de steeds verder oplopende liquiditeit van gasbeurzen hiertoe bij”, aldus GTS.

Publicatie datum: 12-08-2011 14:53
Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.