U wilt dat uw elektrische installaties en apparatuur veilig gebruikt kunnen worden door uw personeel en bezoekers. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u daartoe ook verplicht.
Als onafhankelijk bureau stelt Van Hove Energy Management de volledige borging op van de NEN 3140 norm, waaronder de NEN 3140 inspectie van uw installatie en elektrische apparatuur.

Uitleg

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd.
Een middel om ervoor te zorgen dat uw installatie tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk.

Niet alleen de arbeidsinspectie maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen u vragen naar uw laatste inspectierapport.

Is er een verplichting om de NEN 3140 INSPECTIE uit te laten voeren?

Vanuit de Arbowetgeving is een werkgever of eigenaar van de installaties verplicht om de veiligheid van uw personeel en bezoekers te kunnen borgen. De werkgever of eigenaar is:

  • Verantwoordelijk voor de veiligheid van de installaties
  • Aansprakelijk voor alle ongevallen bij werkzaamheden bij of aan zijn installaties
  • Aansprakelijk voor alle ongevallen bij de bedrijfsvoering van zijn installaties

De NEN 3140 is de door de NEN gestandaardiseerde methode om aan de ARBO-wet te voldoen op het gebied van de elektrotechnische veiligheid.