Uw partner in het monitoren van CO2, water, elektriciteit- en gasverbruik voor een gezond binnenklimaat en energiezuinig gebouwhuishouding.

Waar energiebeheer en luchtkwaliteit samen komen

Voor wie is dit interessant?

  • Overheidsinstellingen

  • Scholen

  • Horeca

  • Ontwikkelaars

  • Vastgoedbeheerders

  • Woningcorporaties

  • Opleidingsinstanties

  • Installatiebureaus

Bent u benieuwd welke CO2 datalogger voor u geschikt is? Neem dan even vrijblijvend contact op met ons op. Wij zijn bereikbaar op 072-5713190 of stuur een email naar info@vanhem.nl voor meer informatie.

Een unieke propositie - Totale ontzorging voor een gezond binnenklimaat en energiehuishouding

- Onafhankelijke analyse door luchtkwaliteitsmonitoring in combinatie met energieanalyse

– Monitoringsresultaten inzichtelijk door middel van een live dashboard
– Resultaten vertaald in een concrete analyse met advies
– Capaciteit en kwaliteit om advies direct te vertalen naar uitvoering

In 3 stappen naar een gezond binnenklimaat

Stap 1. Inventarisatie en monitoring

Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat een groot deel van de gebouwen in Nederland een ongezond binnenklimaat heeft. Vanuit het rijk wordt gestuurd op monitoring van gebouwen en verbetering van het binnenklimaat in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Vaak wordt echter alleen gemonitord op de luchtkwaliteit in een gebouw. Van Hove Energy Management gaat daarom een stap verder en legt een koppeling met monitoring van uw energieverbruik gas en elektriciteit omdat de manier van ventileren grote invloed heeft op het energieverbruik in uw gebouw. Door beide aspecten te monitoren en analyseren houdt u als beheerder/eigenaar grip op de luchtkwaliteit en energiehuishouding.

Stap 2. Analyse en resultaten

Afhankelijk van het type gebouw wordt een periode gemonitord om een vergelijk te kunnen maken met onze benchmark op de luchtkwaliteit en energiehuishouding in uw gebouw. De resultaten worden deels door onze intelligente software deels onze adviseurs vertaald naar een conclusie over de bevindingen voor uw gebouw.

Stap 3. Vertaalslag naar uitvoering

Met de uitkomst van het onderzoek adviseren wij u op welke wijze het binnenklimaat kan worden geoptimaliseerd. Van Hove Energy Management verzorgt het technisch advies om het binnenklimaat te verbeteren. Bouwtechnische en installatietechnische maatregelen worden hierbij afgewogen en gepresenteerd aan u als opdrachtgever. Indien gewenst worden de bouw en installatietechnische maatregelen gecalculeerd en voor u uitgevoerd.
Alle kennis en uitvoeringscapaciteit onder één dak voor een gezond binnenklimaat met optimale energiehuishouding.

CO2 meters en sensoren

Een comfortabel en gezond binnenklimaat is van groot belang voor het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Het CO2 (koolstofdioxide) gehalte in de lucht is een goede indicator voor de mate van ventilatie. Onze meters zijn voorzien van een batterij waardoor de juiste plaatsing van de meter niet wordt beïnvloedt door plaatsing van een stroompunt. Via WIFI worden de meetgegevens in onze portal getransporteerd van waaruit u op uw PC alle metingen kunt nazien en/of de resultaten kunt uitprinten. Mocht er een ingestelde grenswaarde overschreden worden, dan wordt direct een notificatie gestuurd naar de verantwoordelijke beheerder.

Van Hove Energy management (hierna VANHEM) is bij uitstek de specialist in dataloggers. Met een ruim assortiment aan CO2 dataloggers heeft VANHEM voor nagenoeg alle branches een passende oplossing. Onze CO2 dataloggers worden tevens standaard geleverd met 3 jaar garantie en een eenvoudig kalibratierapport. Voor al onze CO2 dataloggers is er uitstekende software beschikbaar voor het maken van rapportages, vergelijkingen en bijvoorbeeld excel overzichten.