Besluit nieuw modelcontract energielevering kleinverbruikers

Besluit nieuw modelcontract energielevering kleinverbruikers

januari 6, 2017

07-12-2016

ACM heeft een nieuw modelcontract voor energieleveranciers vastgesteld. Het oude modelcontract uit 2012 heeft ACM ingetrokken.

Wat is het modelcontract?

In de Elektriciteitswet en de Gaswet staat dat leveranciers aan kleinverbruikers levering volgens een modelcontract moeten aanbieden. ACM moet het modelcontract vaststellen.

Naast het modelcontract mogen leveranciers andere contracten aanbieden. Hoe die contracten eruit zien mogen leveranciers zelf bepalen.

Waarom een nieuw modelcontract?

In 2014 zijn nieuwe consumentenregels in werking getreden. ACM heeft daarna in het document “Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie” uitleg gegeven over de informatieverplichtingen waaraan energieleveranciers moeten voldoen. Het oude modelcontract voldeed niet aan deze regels. Daarom trekt ACM het oude modelcontract in en stelt een nieuw modelcontract vast.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude modelcontract zijn:

  • als het contract buiten de verkoopruimte of op afstand is gesloten geldt een bedenktijd van 14 dagen
  • in de bevestigingsbrief moet meer informatie staan over bijvoorbeeld: kosten, voorschotbedragen, waarborgsommen en het moment waarop de levering start
  • Het taalgebruik in het modelcontract is aangepast aan de geharmoniseerde begrippen die branchevereniging Energie-Nederland heeft vastgesteld

Waar vind ik het nieuwe modelcontract?

Het besluit tot vaststelling van het nieuwe modelcontract is gepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe modelcontract is de bijlage bij dit besluit.

Hoe is het nieuwe model tot stand gekomen?

Op 15 januari 2016 heeft ACM een conceptbesluit voor een nieuw modelcontract op haar website gepubliceerd. ACM heeft daarbij betrokkenen in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. ACM heeft deze mogelijkheid ook gemeld in de Staatscourant.

ACM heeft van een aantal partijen een reactie ontvangen. ACM heeft het modelcontract en het besluit vervolgens op een aantal punten aangepast.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16682/Besluit-nieuw-modelcontract-energielevering-kleinverbruikers/

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.