De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale stimuleringsregeling voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De regeling bestaat sinds 1 januari 1997 en is bedoeld om de rentabiliteit in over het algemeen hoge investeringen in duurzame energie te vergroten.

Elk jaar wordt het budget voor het EIA vastgesteld. Zodra het begrote bedrag aan EIA vol is gelopen, wordt de inschrijving gesloten.

Hoe werkt de regeling?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van Agentschap NL.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

NB: De drie maanden lopen vanaf het moment dat de koopovereenkomst getekend is.

Voor welke investeringen is de EIA van toepassing?

De EIA is van toepassing voor aangewezen investeringen. Hiervan wordt elk jaar een lijst opgesteld. Deze lijst kunt u raadplegen via SenterNovem, maar beter kunt u contact opnemen met Energie Advies Groep Nederland BV als u het fiscale voordeel wilt maximaliseren.

Wat is het voordeel voor u?

Het voordeel is dat u in het jaar dat u verplichtingen aangaat een extra bedrag af kunt trekken van de winst. Hierdoor bespaart u ongeveer 11%. Bedenk goed dat het om een aftrekpost gaat en niet om een rechtstreekse subsidie. Hebt u in het jaar van aftrek voldoende winst dan bespaart u ook inderdaad de belasting. Hebt u (nog) geen winst, dan kunt u de aftrek spreiden over een aantal jaren.

Voor wie is de EIA van toepassing?

Iedereen die een onderneming drijft kan in aanmerking komen voor de EIA. Onder onderneming wordt in ieder geval begrepen: eenmanszaken, vennootschap onder firma’s (VOF), besloten vennootschappen (BV) en naamloze vennootschappen (NV).