Warmte- en koudeopslag – de betrouwbare energiebron

Warmte- en koudeopslag – de betrouwbare energiebron

februari 15, 2017

Uw gebouw duurzaam verwarmen en koelen met lage exploitatielasten? Dat kan met Warmte Koude Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp. WKO is een betrouwbare energiebron, duurzaam, zuinig en comfortabel.

Voor wie?

Beslissers, vastgoedbeleggers en vastgoedontwikkelaars vinden op deze pagina meer informatie over WKO.

Wat is WKO?

WKO is synoniem aan een open bodemenergiesysteem. Een WKO slaat energie uit het gebouw en/of de omgeving op in de bodem – een aquifer (een waterhoudende zand- en/of kiezellaag). Een aquifer is van nature aanwezig in de bodem.

Aan bijna alle WKO’s wordt een warmtepomp gekoppeld, eventueel nog met een andere warmteopwekker, om de juiste temperatuur voor het gebouw te produceren. De aquifer geldt als bron voor de warmtepomp. Door het gebruik van de warmtepomp en passieve koeling bespaart u met een WKO-systeem tot wel 60 procent aan verwarmingsenergie en 80 procent koelingsenergie.

Hoe werkt een WKO?

In de winter wordt het gebouw verwarmd met een warmtepomp die warmte onttrekt aan het opgepompte grondwater uit de warme bron. Het grondwater koelt af en wordt weer teruggepompt in de koude bron. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer opgepompt en gebruikt als passieve koeling. Het daardoor opgewarmde water wordt weer teruggebracht in de warme bron. De cyclus is daarmee doorlopen.

Voor welke gebouwen?

Steeds meer vierkante meters gebouw worden in Nederland verwarmd en gekoeld via een WKO. WKO kent vele toepassingsvormen en kan gebruikt worden in:
 • (Grotere) Utiliteitsgebouwen of winkelcomplexen met doubletten
 • Glastuinbouw
 • Kleinere projecten met een recirculatiebron
 • Nieuwbouwprojecten
 • Renovatieprojecten, afhankelijk van de locatie en situatie
 • Gebouwen die op verontreinigde grond staan (WKO kan grondverontreiniging tegengaan)
 • Datacenters

Waarom kiezen voor WKO?

 • Duurzaam: de techniek maakt gebruik van warmte en koude uit de bodem. Deze bron is continue beschikbaar, dag en nacht.
 • Toekomstbestendig: met een WKO voldoet u eenvoudig aan de toekomstige Energielabel C-verplichting voor kantoren. WKO is een zeer zuinig systeem, hiermee heeft u een zeer goede basis voor energieneutraliteit.
 • Comfortabel: voor een WKO-installatie is het afgiftesysteem voor warmte en koude van belang. (Lage temperatuur warmte, hoge temperatuur koeling). Eindgebruikers ervaren dit als zeer comfortabel.
 • (Energie-)Zuinig: er wordt gebruikgemaakt van kosteloze duurzame warmte en koude uit de bodem die opgewaardeerd wordt met behulp van een warmtepomp.
 • Emissieloos: WKO is een goede keuze voor een all-electric gebouw zonder emissies.
 • WKO is eenvoudig te koppelen aan een bestaand systeem, zonder overlast voor uw organisatie

Wat is belangrijk bij aanschaf en beheer van een WKO?

 • U heeft een vergunningplicht en een rapportageplicht aan de provincie.
 • Bespaar niet op kwaliteit; een kwalitatief goed systeem verdient zichzelf altijd terug. Kies voor BRL- gecertificeerde partijen voor advies, aanleg en beheer.
 • Zorg bij de uitbesteding van het beheer en onderhoud aan derden dat u een prestatiecontract afsluit.
 • Investeer in kennis en kunde over WKO-systemen want een WKO-systeem is anders dan traditionele klimaatsystemen. De eindgebruiker/beheerder moet verstand van zaken hebben om als goede partner mee te kunnen werken aan een zo hoog mogelijke prestatie en een goed comfort.

Bron: www.rvo.nl

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.