Het project is mede mogelijk gemaakt door een verkregen subsidie vanuit de SDE+-regeling, die in 2016 werd aangevraagd. Na oplevering is de zonne-installatie goed voor een opwekking van 135.000 kWh. per jaar aan zonne-energie, goed voor de stroomvoorziening van ongeveer 40 huishoudens. Hiermee wordt een CO2-besparing gerealiseerd van ongeveer 71.000 kilo per jaar.

Van Hove Energy Management is reeds gestart met de installatie van de zonnepanelen.