Investeringsregelingen voor bedrijven

Ga je als bedrijf, met of onder subsidie, zonnepanelen aanschaffen dan denkt de fiscus met je mee. Kijk altijd eerst op de website van de belastingdienst voor de laatste stand van zaken.

  • EIA: Energie Investerings Aftrek
    De EIA is bedacht om de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen te stimuleren. Ook het gebruik van zonnepanelen valt onder de EIA. Als bedrijf mag je 41,5% van de investering aftrekken van de fiscale winst.
  • KIA: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
    Deze maatregel kent een paar voorwaarden. Maar in principe ondersteunt de KIA je investering in zonnepanelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt mede bepaald door het bedrag dat je totaal hebt geïnvesteerd in een boekjaar.
  • TWA: Tijdelijke Willekeurige Afschrijving
    Dit is een tijdelijke regeling. In het investeringsjaar mag je 50% afschrijven en het restant later, verdeeld over één of meerdere jaren. Je mag dus in 2 jaar 100% van je investering in zonnepanelen afschrijven.