Energieregistratie en Bewakings Systemen (EBS) verplicht vanaf 2018

Geldt deze verplichting voor u?

De Rijksoverheid heeft een aantal extra maatregelen getroffen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Als onderdeel van het intensiveringspakket van het energieakkoord is de lijst van erkende maatregelen per 1 januari 2018 uitgebreid.Een nieuwe verplichting is gebruik van EBS als onderdeel van energiemanagementsystemen in gebouwen van bedrijven. Met als doel aan te tonen dat installaties niet verspillend staan ingesteld.

Om welke bedrijfstakken gaat het?

Bedrijfstakken waar een EBS wordt opgenomen in de erkende maatregel sectorlijsten zijn:
– Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
– Kantoren
– Gemeentelijk vastgoed
– Bedrijven met één of meer bedrijfshallen
– Onderwijsinstellingen
– Mobiliteitsbranche
– Sport en recreatie
– Hotels en restaurants
– Tankstations en autowasinrichtingen
– Detailhandel

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) geldt voor bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan milieuwetgeving en dienen te zorgen dat de vergunningsvoorschriften worden nageleefd. Ook energie(besparing) maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer. Deze wet verplicht ondernemers die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar

Klimaatinstallaties

De focus van een EBS ligt vooral op het borgen van een optimale energiezuinige instelling en afstelling klimaatinstallaties voor ruimteverwarming, koeling en ventilatie. Dit omdat die volgens ECN-onderzoek in 70% van de gevallen niet optimaal functioneren. Met een EBS kan de wetgever de optimale instellingen van klimaatinstallaties voor verwarming, koeling en ventilatie borgen.

Hoe kunt u voldoen?

Om te voldoen dient u slimme energie(tussen)meters en een energieregistratie- en bewakingssystemen (EBS) aan te schaffen. Met behulp van een EBS is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen. Een EBS is onderdeel van een energiemanagementsysteem (EMS). Een energiemanagement-systeem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2-footprint te verlagen, maar is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren. Ook als uw organisatie ISO 50001 certificering nastreeft, is een EMS een vast onderdeel.

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Met behulp van ons EBS (Energieregistratie- en Bewakings Systeem, een onderdeel van EMS), wordt het verbruik van uw gebouwgebonden apparaten (bijv. de klimaatinstallatie) inzichtelijk en is daardoor bij te sturen waardoor forse energie- én kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Het monitoren van uw gebouwgebonden installatie wordt gerealiseerd door het toepassen van slimme (tussen)meters gas en elektriciteit. De software van Van Hove Energy Management biedt de mogelijkheid om deze gegevens op verschillende manieren te presenteren. Per gebouw zijn de historische verbruiksgegevens van gas en elektra per kwartier, uur, dag, week, maand, kwartaal en jaar op elk gewenst moment beschikbaar en op verschillende manieren te presenteren en te rapporteren. Per klantdomein zijn de gegevens van verschillende gebouwen en of perioden met elkaar te vergelijken. Per gebouw zijn referentieparameters op te geven om verschillende vergelijkingen mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn: bruto vloeroppervlak, leerlingaantallen, graaddagen, enz.

Van Hove Energy Management installeert uw slimme (tussen)meter, verwerkt de meetgegevens en stelt deze aan u beschikbaar via ons Energie Monitoring Systeem. (EMS) Periodiek analyseren en rapporteren wij uw energieverbruik  met  registratie van  besparings- mogelijkheden voor uw organisatie. Bent u geïnteresseerd, laat het ons dan weten, wij stellen u graag op de hoogte van de mogelijkheden.