Zonnepanelen: niet alleen milieu-vriendelijk, maar ook financieel interessant.

U ontlast niet alleen het milieu (CO2-uitstoot) maar bespaart ook jaarlijks op uw energiekosten en profiteert als ondernemer van de fiscale voordelen die de investering in zonnepanelen wel heel aantrekkelijk maken.

 

Om de investering in duurzame energie door bedrijven te bevorderen heeft de overheid een aantal fiscale regelingen in het leven geroepen die de investering in zonnepanelen extra interessant maken. Welke fiscale voordelen zijn er, hoe werkt het en welke regelingen zijn interessant voor uw bedrijf? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet; ‘Fiscale voordelen bij de aanschaf van zonnepanelen in 2017’.

Subsidie Duurzame Energie: SDE

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, (elektriciteit, warmte of groen gas) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: de eigenaar van de zonnepanelen ontvangt subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie (EIA). De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ is een vergoeding per opgewekte kWh ter stimulering van het gebruik van duurzame energie over een periode van 15 jaar. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert en het moment van aanmelden.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl of neem contact met ons op.

Energie-investeringsaftrek: EIA

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL en de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld EIA

Investering 200 zonnepanelen van 270 Wp.
Kosten per Wp: € 0,95 x totale vermogen van het systeem; 54 kW = bruto investering van € 51.300,-
Het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor EIA is € 40.500,- (€ 750,- x 54 kW). Hiervan mag u 55,5% aftrekken van uw fiscale winst = € 22.478,- (55,5% van € 40.500,-).
Met een vennootschapsbelasting van 25% is het fiscaal voordeel € 5.619,-. Uw netto investering bedraagt € 45.681,-.
Naast het fiscaal voordeel bespaart u met deze zonnepanelen ook direct op uw energiekosten.
Met 200 zonnepanelen wekt u het eerste jaar gemiddeld 48.600 kWh op. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van € 4.860,- op uw energierekening (o.b.v. € 0,10 per kWh).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. De KIA is een extra aftrekpost die u mag voeren voor milieuvriendelijke investeringen. U mag tot circa 28% van de gemaakte kosten van de fiscale winst aftrekken. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Om in 2017 in aanmerking te komen voor de KIA moet u een bedrag tussen € 2.301,- en € 312.176,- investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In onderstaande tabel vindt u de percentages voor deze investeringsaftrek.

Investering (€)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Niet meer dan 2.300 0%
2.301 tot en met 56.192 28% van het investeringsbedrag
56.193 tot en met 104.059 € 15.734
140.060 tot en met 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 104.059
Meer dan 312.176 0%