Weinig zorgen bij MKB bedrijven om energierekening

Weinig zorgen bij MKB bedrijven om energierekening

mei 6, 2013

02 mei 2013
Energieverbruik en energiebesparing zijn top-of-mind bij de meerderheid van de Nederlandse MKB bedrijven. Driekwart is er bewust tot zeer bewust mee bezig. Daarentegen maakt driekwart zich niet of nauwelijks zorgen over de energierekening. Dit alles blijkt uit de Eneco Energie Monitor, een onderzoek dat door onderzoeksbureau Ipsos regelmatig wordt uitgevoerd onder consumenten en bedrijfsleven.
De verantwoordelijken voor energie binnen bedrijven met 5 tot 250 medewerkers geven in het onderzoek aan dat ze binnen hun bedrijf bewust bezig zijn met energieverbruik (78%). Iets minder (73%) is bewust bezig met het besparen op de energierekening, 67% zegt te weten waar binnen het bedrijf bespaard kan worden en een op de vijf meent dat de energierekening makkelijk met 20% omlaag kan. Maar tegelijkertijd er is ook een grote groep (77%) die zich geen tot weinig zorgen maakt om de hoogte van de rekening en weet 37% niet wat ze per maand aan energiekosten betalen (gemiddeld zo’n 4.400 euro).
Duurzaamheid op het gebied van energie is voor de ondervraagden een belangrijk onderwerp. Van de ondervraagden vindt 58% het belangrijk om aan haar klanten te laten zien dat ze duurzaam bezig zijn. Zo heeft 45% van de ondervraagden groene stroom, wil 66% bij voorkeur duurzame energie uit zonnepanelen, heeft 20% een hybride auto voor de zaak aangeschaft en overweegt nog eens 13% de aanschaf. Zelf energie opwekken speelt bij 47% van de bedrijven een rol; 4% doet het al, 7% wil het binnen 1 jaar realiseren en 36% wil op de langere termijn zelf opwekken. De voorkeur van 57% van de ondervraagden gaat dan uit naar de aanschaf van zonnepanelen, mits ze de stroom mogen aftrekken tegen het tarief dat ook voor consumenten geldt.
De helft van de ondervraagden is gevestigd in een huurpand. Deze huurders (49%) vinden dat de eigenaar meer aan duurzaamheid zou moeten doen, omdat ze het diens plicht vinden. Maar tegelijkertijd is de afwachtende houding van de pandeigenaar geen belemmering voor de meerderheid om aan de slag te gaan met eigen duurzaamheidsplannen.

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 19 maart en 4 april 2013 200 managers binnen MKB bedrijven met 5-250 medewerkers die mede-/eindverantwoordelijk of beslisser zijn op gebied van energie. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven over energie gerelateerde onderwerpen.

Bron: Eneco
Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.