Trends in de energiemarkt voor 2017

Trends in de energiemarkt voor 2017

januari 25, 2017

Energiebesparing lijkt echt verplicht te gaan worden
Inmiddels lijkt de vrijblijvendheid met betrekking tot energiebesparing voorbij. Organisaties die jaarlijks minimaal 50.000 kWh en 25.000 m3 verbruiken moeten voldoen aan de verplichting volgens de Wet Milieubeheer.

Organisaties die hier niet aan voldoen, kunnen in de toekomst een boete opgelegd krijgen. Door zelf een energiescan te laten uitvoeren en niet af te wachten tot het bevoegd gezag dit afdwingt, voorkomt u dat het bevoegd gezag voor u bepaalt welke energiebesparende maatregelen u moet nemen.

Van Hove Energy Management stelt uw energiescan op, conform de eisen zoals genoemd in de Wet Milieubeheer op basis van een inventarisatie op locatie, aangeleverde gegevens en evt. wensen.

Van Hove Energy Management informeert u op basis van een vrijblijvend gesprek over de inhoud van onze energiescan en voorwaarden.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht, neem dan contact met ons op via info@vanhem.nl of ons telefoonnummer 072-571 31 90

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.