TotalElektra kiest voor Van Hove Energy Management

TotalElektra kiest voor Van Hove Energy Management

juni 4, 2015

Van de website van TotalElektra: www.http://total-elektra.nl/nieuws/totalelektra-plaatst-energie-monitoring-systeem/

TotalElektra plaatst Energie Monitoring Systeem

Eind 2014 hebben wij het verzoek ontvangen van één van onze relaties om op basis van permanente meting, de huurders van de Paalbergweg 44-66 op alle etages te kunnen verrekenen op basis van het werkelijke elektriciteitsverbruik. Tot op heden vond deze berekening plaats op basis van gehuurde m2, maar dat geeft vaak discussie in verband met verschil in bezetting van de kantoren waardoor meer of minder energieverbruik wordt gerealiseerd.

Als de huurder al een eigen kWh- en of gasmeter heeft, moet het energieverbruik bij een conventionele kWh- en gasmeter, handmatig worden uitgelezen. Ten behoeve van de meteropname moet de huurder aanwezig zijn om toegang te verlenen tot zijn etage. Met de huidige techniek is het anno 2015 niet meer nodig om heel Nederland door te rijden om meterstanden op te nemen.

In overleg met onze opdrachtgever is ervoor gekozen om de verhuurde ruimtes uit te rusten met intelligente kWh- en gas (tussen)meters welke via een bus systeem zijn gekoppeld om te kunnen worden uitgelezen via PC, tablet of smart Phone. TotalElektra heeft dit systeem geselecteerd na gesprekken met diverse partners waarna is gekozen voor het systeem van Van Hove Energy Management. Naast het leveren en plaatsen van het monitoringsysteem brengen zij ook advies uit op basis van analyse van het monitoringsysteem. Op deze manier komt er een besparingsplan tot stand.

Op de beveiligde website zijn allerlei instellingen mogelijk en kunnen limieten en alarm worden ingesteld. Een voorbeeld hiervoor is een leegstandsverdieping, waar het verbruik bijna nul is/behoort te zijn en waar ineens een hoog verbruik optreedt. Een ander voorbeeld kan zijn dat er buiten werktijd bij een huurder een even hoog energieverbruik is als overdag. De detectie is gemaakt via het monitoringsysteem waardoor actie kan worden genomen; Laat men alle computers na einde werktijd aan staan en blijft de verlichting branden?

Het Energie monitoring systeem is een informatiesysteem dat uit uw meetdata inzicht geeft in huidig maar ook historisch verbruik en kosten. Het monitoringsprogramma koppelt het energieverbruik aan functionele eenheden per locatie zoals bruto vloeroppervlak en/of aantal medewerkers. Zo ontstaat inzicht in het relatieve energieverbruik per locatie. Met meer dan 1000 gebruikers in kantooromgevingen krijgen we ook inzicht in het verbruik ten opzichte van onze benchmark. Hierdoor kunnen wij passend advies geven welke zal leiden tot energiebesparingen. Uit de besparingen kunnen we weer de terugverdientijd voor de klant berekenen.

Momenteel hebben we dit gerealiseerd als pilot voor de elektriciteitsmeters op de Paalbergweg 44-66, maar er zijn ook intelligente gasmeters en watermeters die op de Smart Energie Connector kunnen worden aangesloten, zodat alle energiestromen van een kantoorpand inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De integratie van de besparing op meetdiensten en de te behalen besparingen in verbruik kunnen er toe leiden dat de investering in het Energie Monitoringssysteem binnen een jaar is terugverdiend.

 

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.