Waarom?

Vanaf 2018 kunt u meerdere elektriciteitsleveranciers op een aansluiting hebben. Dit zal zowel voor bedrijven als voor consumenten gaan gelden. ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft hiertoe zojuist een ontwerpbesluit genomen. Met het besluit hoopt ACM aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de energiemarkt zoals teruglevering van zelf opgewekte elektriciteit en elektrisch rijden.

Concrete toepassingen meerdere elektriciteitsleveranciers

Concrete voorbeelden van toepassingen van het besluit om meerdere elektriciteitsleveranciers per aansluiting te laten leveren waar de ACM over spreekt zijn:

  • Terugleveren van elektriciteit aan een andere elektriciteitsleverancier dan de leverancier waar u elektriciteit van afneemt (vooral voor de grootzakelijke markt).
  • Een andere leverancier voor de laadpaal van de elektrische auto dan de leverancier die het huis elektriciteit levert (vooral voor de consumentenmarkt).

Concurrentieverhogende werking van de maatregel

De ACM hoopt op deze wijze de volgende zaken te bevorderen:

  • Keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven verder te vergroten.
  • Concurrentie op de energiemarkt verder te vergroten.
  • Verder bij te dragen aan een versnelling van de energietransitie.

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel

Het ontwerpbesluit “Meerdere leveranciers op een aansluiting” is tot stand gekomen in overleg met de energiesector die nieuwe kansen ziet.
Het past ook in de bredere taak van de ACM die tot doel heeft de energievoorziening te verduurzamen, netbeheerders te reguleren en concurrentie te bevorderen en de energievoorziening betaalbaar te houden voor bedrijven en consumenten. Omdat de maatregel de eindgebruiker meer keuzevrijheid geeft en de concurrentie zelfs op een enkele aansluiting al doet toenemen, zullen bedrijven en consumenten naar verwachting profiteren van een lagere prijs voor duurzame energie.