Erkende maatregelen voor energiebesparing

Erkende maatregelen voor energiebesparing

augustus 31, 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor de zorg een nieuwe maatregelenlijst voor energiebesparing gepubliceerd.

Aan Milieuthermometer Zorg gebruikers wordt vanaf heden een plan gevraagd om komend jaar deze nieuwe erkende maatregelen te beoordelen en zo-nodig de uitvoering in te plannen. Voor ziekenhuizen is er een nieuwe lijst van 55 maatregelen. Voor de overige zorg is de lijst weinig veranderd. Doelmatig beheer en onderhoud is vanaf heden wettelijk verplicht, maar dat zat al in het systeem van de Milieuthermometer.

Door het Energieakkoord voor duurzame groei zijn verschillende pakketten met erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen.  Op deze  internetpagina leest u precies voor welke bedrijfstakken deze pakketten beschikbaar zijn. Ook wordt u (waar mogelijk en relevant) naar meer achtergrondinformatie geleid.

Situatie erkende maatregelen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 gelden voor twaalf bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing  (zie tabel 1). Deze erkende maatregelen vindt u terug in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Per bedrijfstak is een uittreksel van deze bijlage als download beschikbaar (zie tabel 1).

Situatie erkende maatregelen per 1 januari 2018

Voor andere bedrijfstakken zijn voorstellen met erkende maatregelen voor energiebesparing aan het Rijk aangeboden. Het doel is om deze erkende maatregelen per 1 januari 2018 in werking te laten treden. In tabel 2 zijn deze toekomstige pakketten met erkende maatregelen weergegeven.

Bedrijfstak Zie branchepartije(en)
Drukkerijen, papier- & kartonverwerking KVGO, Kartoflex en Golfkarton
Bedrijfshallen NVG, Uneto-vni, Bouwend NL, TLN en Modint
Bouwmaterialen (vervaardigen van beton) VOBN
Hout- en meubelindustrie CBM, NBvT, EPV en VVNH
Tankstations en wasstraten Bovag, VNPI, BETA, Total en Nove
Verf- en inktindustrie VVVF
Detailhandel DHN en CBL

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud

Voor meerdere erkende maatregelen voor energiebesparing zijn ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld. Ondanks deze maatregelen niet in de regelgeving zijn opgenomen, moet iedereen de mate van DBO betrekken bij het beoordelen van de erkende maatregelen voor energiebesparing. De handreiking erkende maatregelen energiebesparing geeft hierover meer informatie.

DBO in zijn algemeenheid

Voor alle bedrijfstakken waarvoor per 1  juli 2017 erkende maatregelen in de Activiteitenregeling zijn opgenomen, moet zijn voldaan aan de maatregelen voor DBO. In dit totaal overzicht (xlsx, 15 kB) zijn alle maatregelen voor DBO per activiteit weergegeven.

DBO specifiek per bedrijfstak

De algemene maatregelen voor DBO zijn specifiek gekoppeld aan de erkende maatregelen voor energiebesparing per bedrijfstak. In tabel 3 zijn alle erkende maatregelen weergegeven in samenhang met de maatregelen voor DBO.

Bedrijfstakken Erkende maatregelen met maatregelen DBO
Kantoren Overzicht met EML en DBO (pdf, 430 kB)
Gezondheids- en welzijnszorginstellingen Overzicht met EML en DBO (pdf, 435 kB)
Onderwijsinstellingen Overzicht met EML en DBO (pdf, 430 kB)
Autoschadeherstelbedrijven Overzicht met EML en DBO (pdf, 481 kB)
Rubber- en kunststofindustrie Overzicht met EML en DBO (pdf, 572 kB)
Metalelektro en MKB-metaal Overzicht met EML en DBO (pdf, 519 kB)
Commerciële datacenters Overzicht met EML en DBO (pdf, 367 kB)

Meer informatie

De maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud worden ook specifiek ontsloten per bedrijfstak (waar relevant) via de volgende hulpmiddelen:

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.