Energiebesparen vanuit een budgetneutrale oplossing

Energiebesparen vanuit een budgetneutrale oplossing

januari 13, 2013

De Markt ligt open voor ESCo

De Energy Service Company wordt vaak gezien als de heilige graal voor het verduurzamen van vastgoed. Is het daadwerkelijk een oplossing of slechts een hype? Deltas Power is positief.

Om creatieve en resultaatgerichte verduurzaming van vastgoed in het huidige investeringklimaat mogelijk te maken, zijn opdrachtgevers en -nemers op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Een van deze nieuwe vormen is ESCo (Energy Service Company), een energiedienstenbedrijf met als kernactiviteit een energiebesparingsdienst.

Belangrijk kenmerk is dat deze ook financieel risico draagt, investeert in te nemen maatregelen en wordt afgerekend op basis van een prestatiecontract met relatief lange looptijd (vijf tot 15 jaar jaar).

Het prestatiecontract wordt meestal aanbesteed via een concurrentiegerichte dialoog; een innovatieve aanbestedingsvorm. Samengevat betekent dit dat opdrachtgever en -nemer opereren vanuit partnerschap.
De opdrachtgever maakt geen gebruik van een traditionele aanbesteding met een dichtgetimmerd programma van eisen, maar werkt op basis van functionele doelen. Het werken hiermee maakt het voor opdrachtnemers mogelijk naar creatieve en innovatieve oplossingen te zoeken. De opdrachtnemer die het prestatiecontract uitvoert, investeert in energiebesparende maatregelen maar deelt ook in de resultaten.

Het fundament onder de ESCo is in de kern een betaalbare en haalbare businesscase met een relatief lange looptijd.

De ESCo wint aan populariteit. En dat is niet zo gek als je de kenmerken onder elkaar zet:

  • Er is een gegarandeerde energiebesparing, die wordt vastgelegd in een contract met daarin opgesloten de overeengekomen prestaties voor de reductie van het energiegebruik.
  • Voor de opdrachtgever is het een budgetneutrale oplossing. De opdrachtnemer (ESCo) financiert de investering in energiebesparende maatregelen en kan de investering terugverdienen op de te realiseren besparing    over de overeengekomen looptijd. Zijn de besparingen hoger dan is dit gunstig voor beide partijen.
  • Er is een aantoonbare verbetering van kwaliteit en waarde van het vastgoed. Door investeringen in nieuwe energiebesparende maatregelen neemt de kwaliteit en waarde van vastgoed toe.
  • Er is een contractuele prikkel om over de looptijd te zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen; van gevonden oplossingen profiteren alle partijen.

In de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland is al langer en meer ervaring opgedaan met ESCo; in Nederland is het verschijnsel vrij nieuw. In Rotterdam is ervaring met ESCo opgedaan bij een zwembadenproject. In Nederland ligt er voor ESCo een grote markt open gezien de ervaringen in het buitenland. De komende jaren is veel vastgoed te verduurzamen.

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.