Energie-audit voor grote ondernemingen verplicht gesteld

Energie-audit voor grote ondernemingen verplicht gesteld

augustus 27, 2015

dinsdag 25 augustus 2015 07:00

Met een publicatie in de Staatscourant op 15 juli jl. is de energie-audit voor grote ondernemingen in Nederland verplicht gesteld. Grote ondernemingen dienen voor 5 december aanstaande een energieaudit te hebben uitgevoerd. Binnen vier weken na uitvoering van de audit  behoort de bijbehorende rapportage te zijn ingediend bij het bevoegd gezag. Vrijstelling wordt toegekend aan MJA/MEE-bedrijven en bedrijven met een ISO 50001-certificaat of een combinatie van ISO 14001 en 14051.

Wat is een grote onderneming?

Een onderneming wordt beschouwd als grote onderneming als voldaan wordt aan minimaal één van de volgende criteria:
1. Indien er meer dan 250 mensen in dienst zijn.
2. Indien de jaaromzet groter dan 50 mln euro is of er een balanstotaal groter dan 43 mln euro is.

Wat is de verplichting omtrent de energie-audit?

  • Uitgevoerd voor 5 december 2015;
  • Rapportage binnen vier weken na uitvoering ingediend bij bevoegd gezag;
  • Tenminste elke 4 jaar herhaald.

Hoe ziet de energie audit eruit?

De exacte wijze hoe een energie-audit er uit ziet, is niet vastgelegd. Aangeraden wordt om bij de bestaande richtlijnen aan te sluiten. Hierbij wordt verwezen naar de Handreiking EEP’s, de Leidraad E16 van Infomil of de norm NEN-EN_16247. De audit bevat hierbij tenminste:

  • Een schematisch overzicht van de bestaande energiestromen.
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar.
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

De energiebesparingsonderzoeken van Van Hove Energy Management voldoen uiteraard aan deze richtlijnen.

Wie mag een energie-audit uitvoeren?

De onderneming mag de audit zelf uitvoeren of hier een externe consultant voor inhuren.

Wat kan Van Hove Energy Management hierin betekenen?

Energiebesparingsonderzoeken vormen de basis voor ons werk. We hebben hier jarenlange ervaring in.

Waar vind ik de onderliggende stukken?

 

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.