Het kabinet houdt vast aan de doelstelling om in 2020 een aandeel van 16% duurzame energie te realiseren. Dat hebben coalitie-partijen VVD en PvdA vorige week bevestigd in antwoord op Kamervragen.

Media meldden eerder dat in onderhandelingen over het nationaal Energieakkoord -momenteel gevoerd tussen de Sociaal Economische Raad betrokken partijen – gesproken werd over een nieuwe doelstelling van 14%.