Besparen door (slimme) digitale meter

Besparen door (slimme) digitale meter

februari 14, 2013

Correctie voor expansie als gevolg van temperatuurveranderingen

Het is gedaan met de traditionele analoge gasmeter. In 2015 hangt in de Nederlandse huishoudens een digitale meter in de kast. De overheid ziet erop toe dat deze nauwkeuriger is dan de huidige balgenmeter.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken wil dat gasmeters in de toekomst rekening houden met de expansie van de brandstof door temperatuurveranderingen, zo liet ze tijdens een debat in de Tweede Kamer weten. De huidige gasmeters doen dat niet: zij zijn afgesteld op een lage temperatuur, waardoor de klant teveel betaalt. Het energiebedrijf Nuon is reeds bezig met het testen van verschillende gasmeters. De balgenmeter, die Nederlandse huishoudens hebben hangen, wordt vaak al binnen een jaar minder nauwkeurig door slijtage van de kunststofonderdelen: de balg, die het volume meet, versoepelt. Hiervoor vindt correctie plaats, maar de slijtage is niet voor elke meter gelijk.

AFWIJKING
Daarnaast is het principe waarop de meting is ge-baseerd, niet helemaal zuiver. De balgenmeter meet het volume van het gas, dat afhankelijk is van de temperatuur. Hierdoor registreert de meter bij hogere temperaturen een grotere hoeveelheid gas met dezelfde energiewaarde als bij lagere temperaturen. De huidige meters zijn geijkt op 7 °C, terwijl bij 3 °C verschil er al sprake is van een afwijking van 1 %. In de meterkast is het vaak warmer dan 7 °C. De Federatie van Energiebedrijven in Nederland stelt echter dat de gemeten energie niet zo veel afwijkt van de werkelijke waarde. Het gas bevindt zich maar een relatief korte periode in de meterkast en warmt daardoor nauwelijks op. Ook stelt de federatie dat preciezer meten een prijs heeft en het vooralsnog de vraag is of die lager ligt dan het eventuele voordeel van een hogere nauwkeurigheid. De precisie is op verschillende manieren te verhogen. In plaats van het volume is de massa van het gas te meten. De massa is immers onafhankelijk van de temperatuur en druk, en direct gerelateerd aan de energie. Massameters zijn vooralsnog echter te duur voor consumentengebruik. ‘Een elektrische rotormeter met een temperatuursensor is een beter idee’, zegt Edwin van Kessel, technisch manager van het gasmeterproductiebedrijf Instroflow. Met software kan het energiebedrijf voor de temperatuur corrigeren, waardoor de leverancier de werkelijke energie-eenheid bij de klant in rekening kan brengen. ‘Digitale volumemeters zijn ongeveer twintig euro duurder dan de traditionele meters’, geeft Van Kessel aan. Maar als er eenmaal een digitale gasmeter komt dan maakt de prijs niet uit. ‘Een onnauwkeurige digitale balgenmeter is even duur.’ Bovendien is een rotormeter minder onderhevig aan slijtage: de twee vlindervormige rotors die de stroming van het gas registreren, zijn van metaal. Er is nog geen uitsluitsel of de energiebedrijven deze meter ook gaan installeren. Ze zullen wel kiezen voor een digitale meter, omdat de meterstand dan op afstand is af te lezen en de klant meer inzicht krijgt in zijn gasverbruik

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.