Energiebesparingsonderzoek

Het Energiebesparingsonderzoek van Van Hove Energy Management is specifiek toegepast op uw bedrijfssituatie. Op basis van uw energiefacturen, installatietekeningen en uitgevoerde inventarisatie bij u op locatie zal er een concreet en helder energiebesparingsrapport worden gepresenteerd.

Inhoud Energiebesparingsonderzoek

  • Opsomming huidig energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot per verbruikersgroep;

  • Omschrijving pand, energetische waarde, leeftijd, bezetting, bedrijfsactiviteit;

  • Omschrijving van de diverse verbruikersgroepen;

  • Inventarisatie gas en elektrische apparatuur met jaarverbruik per apparaat/machine;

  • Benoeming van de besparingsmogelijkheden gas en elektriciteit per verbruikersgroep;

  • Benoeming van volume energiebesparing, kostenreductie en terugverdientijd.

Na uitvoering van de energiescan kan Van Hove Energy Management u begeleiden in het realiseren van de genoemde besparende maatregelen door het opvragen van offertes, het begeleiden van de uitvoering en het monitoren van het energieverbruik voor- en na de installatie van het energiebesparende project. Zo houdt u het overzicht in genoemde en gerealiseerde besparing.

Voor wie is het Energiebesparingsonderzoek interessant?

 

Aanpak toezicht kleingebruiker

(minder dan 25.000 m3 gas én minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar)

Voor kleinverbruikers neemt het bevoegd gezag geen voorschriften over het besparen van energie op in de vergunning. Wel wordt in gesprekken met de organisatie energiebesparing en het treffen van maatregelen gestimuleerd.

Aanpak toezicht middelgrote gebruiker

(v.a. 25.000 m3  tot 75.000 m3  gasverbruik of v.a. 50.000 kWh tot 200.000 kWh. per jaar)

Bij middelgrote verbruikers beoordeelt het bevoegd gezag of alle rendabele (BBT-) maatregelen zijn genomen. Als dit niet het geval is, kan het bevoegd gezag een haalbaarheidsonderzoek naar specifieke (BBT-) maatregelen eisen (brief van het ministerie van VROM, kenmerk DGM/SB2007109294, januari 2008).